Diagnostické činnosti

Diagnostické činnosti – psychologická a speciálně pedagogická diagnostika 

Vyšetření je realizováno pro potřeby rodiče nebo se jedná o vyšetření, na základě kterého bude vystaveno doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření. Časový rozsah vyšetření je  1,5 - 3 hodiny s ohledem na věk a možnosti dítěte. Vyšetření probíhá přímo v prostorách SPC Ústí nad Orlicí, v domácím prostředí (pokud je to z nějakého důvodu vhodné nebo nutné), případně v prostředí školy. Vyšetření, které má za cíl zjistit speciální vzdělávací potřeby, jejich rozsah/míru, potřebu speciálněpedagogické podpory pro účely vzdělávání dítěte, žáka, studenta provádí po dohodě s rodiči (zákonnými zástupci) nebo zletilým klientem jeden z těchto odborníků:

-          speciální pedagog příslušné specializace, nebo

-          psycholog.

TOPlist