Ochrana osobních údajů

 

Speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje (dále OÚ)  jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od SPC přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ. 

Správce osobních údajů: Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí, sídlo: Lázeňská 206, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Pověřenec pro osobní údaje: Mgr. Karel Rejent, tel. 608 525 693, e-mail: rejent@ictplus.cz         

 


TOPlist