Poskytované služby

Fotogalerie

Speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí je školské poradenské zařízení, které poskytuje bezplatně standardní služby (speciálně pedagogické, pedagogicko psychologické a sociální), a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení. SPC se orientuje na děti, žáky a studenty s mentálním postižením, poruchami komunikace, vadami řeči, sluchu, kombinovaným postižením, tělesným postižením a autismem. Je součástí Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí.

 

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist