Pravidelná péče

Průběh pravidelných sezení

 

Ke každému dítěti je přistupováno individuálně a jsou zohledněny všechny jeho speciální vzdělávací potřeby a pracovní tempo. Při každé speciálně pedagogické intervenci jde vždy o celkový rozvoj osobnosti. Hlavním cílem je získávání poznatků o okolním světě, rozvoj myšlení, hrubé a jemné motoriky, pracovních činností, komunikace, osvojování a prohlubování hygienických, sebeobslužných a sociálních návyků potřebných pro život.

 

Sezení se většinou účastní rodiče a seznamují se s metodami a postupy, pomocí kterých jsou jejich děti schopny rozvíjet své schopnosti a dovednosti, učit se samostatnosti a soběstačnosti. Pokud je zapotřebí, jsou rodiče seznámeni s metodami a postupy, které omezí problémové chování jejich dětí.

 

SPC poskytuje služby svým klientům obvykle tak dlouho, dokud dítě není zařazeno do školského zařízení. Žákům plnícím povinnou školní docházku jsou poradenské služby centra poskytovány pouze v rámci diagnostiky a kontrolní diagnostiky, v odůvodněných případech i v rámci speciální individuální nebo skupinové péče, kterou nezajišťuje škola nebo školské zařízení, kde je žák zařazen.

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist